Organisatie

Zin in Utrecht

Informele groep, Non-profit

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en algemene geestelijk verzorgers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.


Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander (mindfulle presentie).


In Utrecht Oost (en Noord-Oost, binnenstad en Hoograven) organiseren wij maandelijks zingevingsbijeenkomsten voor ouderen rondom allerlei thema's. In 2020 hebben wij als slogan: 'nooit te oud om te groeien' gekozen (zie flyers voor data en thema's)


Daarnaast hebben wij een maatjesproject waarbij wij getrainde vrijwilligers koppelen als maatje aan mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek en echt contact. De koppeling is minstens voor een jaar.


Wij werken samen met huisartsen, buurtteam, sociaal makelaars (DOCK) en andere vrijwilligersorganisaties. Maar we zijn door iedereen te benaderen. We bieden ook stadsbreed activiteiten aan, zoals een HSP cursus of een training zelfcompassie.


Vanwege verschillende subsidies zijn de meeste van onze activiteiten kosteloos voor mensen met een laag inkomen. Want voeding van geestelijk leven moet voor iedereen beschikbaar zijn.


 

Deel dit: