Oost maken we met elkaar!

headerbeeld

Wie zijn wij?
Oost voor Elkaar is een Wijkcoöperatie. Opgericht door bewoners, voor alle bewoners in Utrecht Oost. Voor iedereen die met elkaar wil werken aan zorgzaam en prettig wonen in onze mooie wijk.

Wat is onze missie en ambitie?
Wij willen zorgzame en veerkrachtige buurten door en voor participerende bewoners.
Bewoners die goed geïnformeerd zijn, omzien naar elkaar en op ongedwongen wijze met elkaar in verbinding staan. Contact maken staat daarbij centraal. Met inzet van ieders eigen talent, kunde, passie of positieve energie, zo dichtbij mogelijk (fysiek en online) en naar eigen vermogen.

Wat zijn onze doelen?
1. Duidelijke en heldere wijkcommunicatie en -organisatie in Oost
2.. Matching van praktische hulp- en ondersteuningsvragen, zoveel mogelijk op straat- en buurtniveau.
3. Aanspreekpunt om initiatieven in de wijk te verbinden of te verbreden
4. Stimuleren van wijkprojecten, waar nodig samen met wijkpartners

Wat doet de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar?  
Ontwikkelen én organiseren van bewoners- en wijkdiensten, op basis van behoeften.
Waar het kan, doen we dit samen met wijkpartners. Daarbij zijn we nooit concurrerend met lokale ondernemers.

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en Oost voor Elkaar
Hier ben je welkom met alle vragen over de wijk.
Je vindt ons: 
Maandag: 14:30 -16:30 uur bij Swellengrebel, Fockema Andreaelaan 100
Dinsdag: 10:00 - 12:00 uur bij Podium Oost, 1e etage, Oudwijkerdwarsstraat 148
Woensdag: 10:00 -12:00 uur bij Podium Oost, 1e etage, Oudwijkerdwarsstraat 148
Donderdag: 14:30 - 16:00 uur in Hobbema's huiskamer, Hobbemastraat 41

Praktische hulp
Bij Oost voor Elkaar kun je ook terecht:

  • als je iemand zoekt om te wandelen of die je thuis bezoekt
  • voor een klussen-, tuin-, boodschappen- of vervoersdienst
  • voor ondersteuning bij het opzetten van een buurtnetwerk
  • verbinding met initiatieven, bewoners of partners in de wijk

Onderwijs & onderzoek in de wijk
Wij begeleiden MBO- en HBO-studenten en bewoners met creatieve ideeën. Ideeën worden samen met ervaringsdeskundigen, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht of de universiteit opgepakt.

Wijkmagazine Oost voor Elkaar
Ieder jaar maken we een wijkmagazine in aanvulling op alle digitale communicatie. Dit magazine wordt gemaakt door bewoners. Vind je het leuk om te schrijven, heb je ideeen voor onderwerpen of wil je op andere manieren bijdragen aan het magazine? Meld je dan via info@oostvoorelkaar.nl

Wijk- en buurtbijeenkomsten
Regelmatig organiseert Oost voor Elkaar informatieve bijeenkomsten voor actieve bewoners en vrijwilligers, soms in de vorm van een training of een informatiebijeenkomst.

Samenwerking voorop
Wij werken nauw samen met andere bewonersorganisaties in de wijk: Podium Oost, de Oostkrant en Platform Oost. Samen organiseren we wijkdebatten om belangrijke thema’s voor de wijk te vertalen naar of te verbinden met (bestaande) initiatieven en partners.

Doe mee! Word lid
Steun ons en word ook lid van Oost voor Elkaar met als praktische voordelen:

•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>gebruik maken van onze praktische hulpdienst (incl. kleine klussen)
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>deelname aan Tai Chi met Olga, de Leefstijlclub, het Schrijfatelier of het Cultuurhistorisch Café Utrecht Oost
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>welkom op onze Hallo Oost!-bijeenkomsten voor leden en vrijwilligers
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>meebeslissen over onze koers, nieuwe initiatieven en wijkprojecten
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>actieve betrokkenheid tonen in contacten met gemeente en partners

Aanmelden kan door te mailen naar info@oostvoorelkaar.nl. Het lidmaatschap is gratis

Ook rechtspersonen (stichtingen, bedrijven etc.) in de wijk kunnen lid worden.

Voor iedereen die woont in Buiten Wittevrouwen, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan, Schildersbuurt, Abstede, Oudwijk, Wilhelminapark, Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Maarschalkerweerd.