Oost maken we met elkaar!

headerbeeld

Wie zijn wij?
Oost voor Elkaar is een wijkcoöperatie. Opgericht door bewoners, voor alle bewoners in Utrecht Oost. Voor iedereen die met elkaar wil werken aan zorgzaam en prettig wonen in onze mooie wijk.

Wat is onze missie en ambitie?
Wij willen zorgzame en veerkrachtige buurten door en voor participerende bewoners.
Bewoners die goed geïnformeerd zijn, omzien naar elkaar en op ongedwongen wijze met elkaar in verbinding staan. Contact maken staat daarbij centraal. Met inzet van ieders eigen talent, kunde, passie of positieve energie, zo dichtbij mogelijk (fysiek en online) en naar eigen vermogen.

Wat zijn onze doelen?
1.    Duidelijke en heldere wijkcommunicatie en -organisatie in Oost
2.    Matching van praktische hulp- en ondersteuningsvragen, zoveel mogelijk op straat- en buurtniveau.
3.    Aanspreekpunt om initiatieven in de wijk te verbinden of te verbreden
4.    Stimuleren van wijkprojecten, waar nodig samen met wijkpartners

Wat doet de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar?  
Ontwikkelen én organiseren van bewoners- en wijkdiensten, op basis van behoeften.
Waar het kan, doen we dit samen met wijkpartners. Daarbij zijn we nooit concurrerend met lokale ondernemers.

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
Hier ben je welkom met alle vragen over de wijk. Kijk op de website voor de openingstijden.

Praktische hulp
Bij Oost voor Elkaar kun je ook terecht:

  • als je iemand zoekt om te wandelen of die je thuis bezoekt
  • voor een klussen-, tuin-, boodschappen- of vervoersdienst
  • voor ondersteuning bij het opzetten van een buurtnetwerk
  • verbinding met initiatieven, bewoners of partners in de wijk

Open inloop
Elke woensdag tussen 9.30 tot 12.30 uur kun je langskomen bij onze inloop. Ook organiseren we trainingen om te leren omgaan met nieuwe digitale mogelijkheden in de wijk.

Onderwijs & onderzoek in de wijk
Wij begeleiden MBO- en HBO-studenten en bewoners met creatieve ideeën. Ideeën worden samen met ervaringsdeskundigen, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht of de universiteit opgepakt.

Krant Oost voor Elkaar
Een krant die elk halfjaar verschijnt, in aanvulling op alle digitale communicatie. De krant wordt gemaakt door bewoners. In 2022 wordt toegewerkt naar een wijkmagazine.

Wijk- en buurtbijeenkomsten
Regelmatig organiseert Oost voor Elkaar informatieve bijeenkomsten voor actieve bewoners en vrijwilligers, soms in de vorm van een training of een informatiebijeenkomst.

Samenwerking voorop
Wij werken nauw samen met andere bewonersorganisaties in de wijk: Podium Oost, de Oostkrant en Platform Oost. Samen organiseren we wijkdebatten om belangrijke thema’s voor de wijk te vertalen naar of te verbinden met (bestaande) initiatieven en partners.

Doe mee! Word lid
Steun ons en word ook lid van Oost voor Elkaar met als praktische voordelen:

    gebruik maken van onze praktische hulpdienst (incl. kleine klussen)
    deelname aan Tai Chi met Olga, de Leefstijlclub of het Schrijfatelier
    welkom op onze Hallo Oost!-bijeenkomsten voor leden en vrijwilligers
    meebeslissen over onze koers, nieuwe initiatieven en wijkprojecten
    actieve betrokkenheid tonen in contacten met gemeente en partners

Aanmelden kan door te mailen naar info@oostvoorelkaar.nl.

Ook rechtspersonen (stichtingen, bedrijven etc.) in de wijk kunnen lid worden.

Voor iedereen die woont in Buiten Wittevrouwen, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan, Schildersbuurt, Abstede, Oudwijk, Wilhelminapark, Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Maarschalkerweerd.