Project

Onderwijs & onderzoek in de wijk; met ROC, HU en UU

Geplaatst op 7 januari 2024, 00:00 uur
Illustration

MBO, HBO en universiteit zijn met steeds meer studenten actief in de wijk. De studenten van de Universiteit Utrecht doen dit vanuit het programma 'Community Engagement', de Hogeschool Utrecht via het Gezond & Wel Centrum en ROC Midden Nederland met een RIF-subsidie.

Ze werken in Utrecht Oost samen met elkaar en met bewoners en wijkpartners in het kader van het Wijkpact 'Samen Oost'.

De studenten (nu al 60!) en wijkdocenten zijn wekelijks in de wijk te vinden, op diverse plekken maar met buurtcentrum Sterrenzicht als thuisbasis.

Menno de Vries is wijkdocent en community facilitator vanuit de Hogeschool Utrecht. Hij zorgt voor korte lijnen tussen de onderwijsinstellingen, bewoners en de wijkpartners. Je kunt hem e-mailen: menno.devries@hu.nl.

Er lopen al diverse projecten in samenwerking met bewoners en wijkpartners. Hier houden we je op de hoogte van de lopende projecten en de betrokken partners.

Lopende projecten (& partners)

1) Van speeltuin naar beweegtuin (Hogeschool Utrecht, DOCK & Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar)
Hoe kunnen we de speeltuinen en -plekken in Utrecht Oost omtoveren naar ook aantrekkelijke beweeg- en ontmoetingsplekken voor senioren? Er wordt begonnen met Speeltuin De Bloesem.

2) Leefstijlloket (Universiteit Utrecht, UMCU, Hogeschool Utrecht & Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar)
Preventie en gezondheid zijn belangrijk, maar hoe organiseer je dat optimaal in de wijk. In dit project wordt onderzocht en beproefd wat de meerwaarde van een Leefstijloket is.

3) Vreedzame wijk in Sterrenwijk (Universiteit Utrecht & DOCK)
Het concept 'Vreedzame School' is gericht op sociale competenties en democratisch burgerschap, inclusief eigenaarschap hebben, dialoog voeren en samen zorgen voor een prettige sfeer. Hoe kan dit concept vertaald worden voor en met Sterrenwijk?

4) Buurtbel (Universiteit Utrecht & Wijkcoöperatie Griftstroom)
In de buurt Wittevrouwen is een bewoner als betaalde 'buurtverbinder' actief en dat leidt tot veel nieuwe contacten en activiteiten door en voor bewoners, alles op basis van reeds bestaande initiatieven en energie in de buurt.

5) De nieuwe wijkprofessional (Universiteit Utrecht & De Wilg)
Voldoet het huidige profiel van de welzijns- of zorgprofessionals aan de behoeften in de wijk, zeker met het oog op meer sociale samenhang, preventie, gemeenschapszorg, duurzaamheid en inclusie?

6) ABCD-methode (Universiteit Utrecht & DOCK)
Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit werken aan een leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en talenten binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren en te verbinden. Het eigenaarschap ligt bij de lokale gemeenschap.

7) Nieuw speeltuinaanbod (Hogeschool Utrecht & Sportspeeltuin Abstede)
Sportspeeltuin Abstede wil haar aanbod vergroten en verbreden, met de inzet van meer studenten vanuit bijvoorbeeld het Sportcollege van ROC Midden Nederland.

8) Project 'Rookvrije generatie' (Hogeschool Utrecht & Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar)
Minicampagne voor 'Rookvrije generatie' op een x-aantal buurtlocaties met als doel om het bewustzijn over de nadelen van roken te vergroten, vooral bij jonge niet-rokers. Subdoel is het verbeteren van de samenwerking in de wijk.

9) Versterken aanbod Sterrenzicht (ROC Midden Nederland & De Wilg)
In buurthuis Sterrenzicht zijn medewerkers van De Wilg bezig met het vergroten van het (beweeg)aanbod met en voor bewoners. Studenten van ROC Midden Nederland gaan hierbij assisteren.

Meer projecten volgen nog. Ook kunnen partners zich bij de projecten aansluiten.

Parallel wordt door de onderwijsinstellingen op basis van de ervaringen een gezamenlijke 'onderzoeksleeromgeving' gevormd, inclusief de benodigde randvoorwaarden hiervoor. De gemeente Utrecht is hierbij betrokken. De bedoeling is dat jaarlijks enkele honderden studenten van alle onderwijsinstellingen op gecoördineerde wijze in de wijk gaan participeren.

Lopend
Deel dit: