Project

GezondMeNu: leefstijlinitiatieven waarderen

Geplaatst op 7 januari 2024, 00:00 uur
Illustration

Utrecht doet mee met een landelijk onderzoek naar het effect van informele leefstijlactiviteiten. Niet vanuit het perspectief van de organisaties en instituten, maar vanuit dat van bewoners. In dit onderzoek wordt samengewerkt met bewoners- en kennisorganisaties én met aanbieders van informele leefstijlactiviteiten in de wijk. 

Grote gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen
Veel mensen in Nederland zijn op de een of andere manier met hun gezondheid bezig. Door aandacht voor eten, voor bewegen, maar ook door dingen samen met elkaar te doen. Toch zijn er ook veel mensen die moeite hebben om gezond te leven. Bijvoorbeeld door geld- of tijdgebrek, door ziekte, door werkdruk of drukte in huis, door stress. 

Door de gezondheidszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkunde) worden al veel mogelijkheden geboden om te voorkomen dat mensen ziek worden.  Zo worden zogenaamde ‘erkende leefstijlinterventies’ aangeboden, Zoals gezond eten, meer bewegen, minder roken en drinken. Dat leidt niet altijd tot resultaat, Zo is er nog steeds een verschil in levensverwachting van 10 jaar tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat kan en moet anders.

De waarde van informele activiteiten
Naast deze erkende interventies worden er heel veel (informele) leefstijlactiviteiten georganiseerd.  Door actieve bewonersgroepen, sportclubs, buurthuizen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen, lotgenoten, sociaal ondernemers. Deze activiteiten hebben veel waarde voor de sociale, fysieke en geestelijke gezondheid, maar zijn vaak niet breed in beeld. Een gemiste kans. 

GezondMeNu wil de waarde van deze leefstijlactiviteiten zichtbaar maken, voor bewonersinitiatieven, maar ook voor professionals en gemeenten. En dat doet GezondMeNu vanuit het perspectief van bewoners, de deelnemers zélf. Daarnaast wil GezondMeNu een gemeenschap vormen, waar de activiteiten online én in het echt van elkaar kunnen leren. Zo wil GezondMeNu z’n steentje bijdragen aan een gezonde samenleving, sociaal, lichamelijk en mentaal.

Wie zitten er achter GezondMeNu?
GezondMeNu is een initiatief van bewonersorganisaties, digitaal platform coöperatie Gebiedonline, kennisorganisaties en tal van maatschappelijke partners. Ze willen vanuit bewonersperspectief kijken naar ‘wat werkt’ als het gaat om activiteiten die goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Denk daarbij aan hele concrete activiteiten als wandelgroepen, lotgenotencontact bij dementie of psychische kwetsbaarheid, voetballen in de wijk, bootcamp voor en met statushouders, enzovoort. 

De ‘waardering’ door de gebruikers van een (informele) leefstijlactiviteit staat bij GezondMeNu centraal. De waardering gebeurt op een simpele, uitnodigende en enthousiasmerende manier. Op een manier die gedragen wordt door bewoners: dit klopt.

Meer weten over GezondMeNu: klik dan door naar de website van het onderzoek of neem contact op via info@oostvoorelkaar.nl.

Lopend
Documenten
Deel dit: