Project

GROZUtrecht Oost; meld je aan voor nieuwsbrief!

Geplaatst op 16 maart 2022, 00:00 uur
Illustration

In het kader van GROZUtrecht krijgt de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar subsidie voor het samen met wijkpartners gaan kantelen van zorg naar gezondheid in de wijk Utrecht Oost. Het is een landelijke aanjaag- en verbindingssubsidie, bedoeld als een stevige impuls voor regionale in relatie tot wijksamenwerking. Er moet in de regio en de betrokken wijken een brede beweging op gang komen: van ziekte naar gezondheid en vanuit en met actieve betrokkenheid van bewoners. Wilt u direct op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom GROZUtrecht? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Uitgangspunt van GROZUtrecht is ook gemeenschapskracht (creativiteit en energie vanuit bewoners) en zorginnovatie (o.a. met ICT) met elkaar te verbinden, zodat er ook een taakverschuiving plaatsvindt van eerstelijns- naar nuldelijnszorg en formele en informele zorg worden verbonden.

Voor de wijksubsidie staan de volgende doelen, doelgroepen en activiteiten in Utrecht Oost centraal:

-        Leefstijl in de buurt: laagdrempelige leefstijl(arrangementen) in de buurt zodat er een toegankelijker aanbod is of wordt ontsloten en meer bewoners meedoen.

-        Zorg voor Elkaar: ondersteuning van talent- en baanontwikkeling voor (in)formele zorg en een sociale wijkinfrastructuur, inclusief zicht op nieuwe functies die nodig zijn om te mobiliseren en te verbinden.

-        Vitaal werken in de wijk: vitaliteits- of leefstijlnetwerk in de wijk starten

Dit alles moet gaan bijdragen aan een wijkinfrastructuur voor gezondheid en vitaliteit, vanuit het perspectief van bewoners.


Deel dit:
1 project-update

Anja van der Aa

17-mrt-2022 10:02

Op de website van GROZUtrecht lees je de concrete activiteiten en voortgang van dit project in Utrecht Oost. Ook kun je je via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief en een regionale bijeenkomst op donderdag 14 april.


0

Open de update in eigen pagina