Project   

Meterkastkaart Utrecht Oost

A
Geplaatst op 28 juni 21, 07:50 uur

De komende weken wordt in de wijk een 'Meterkastkaart' verspreid. Op de kaart staan veel plekken, initiatieven en organisaties waar je terecht kunt met informatie- en hulpvragen. De ordening en vorm zijn bedacht door wijkbewoners. Aanleiding voor de kaart is de behoefte aan meer samenhang en samenwerking in de wijk. De kaart wil een simpel overzicht bieden van wat er al is. Op de voorkant staat vooral algemene informatie, op de achterkant meer specifieke informatie.

De 'Meterkastkaart' is onderdeel van het project 'Buurtgezondheid Utrecht Oost' waarin de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar samen met de gemeente Utrecht en wijkpartners werkt aan het Wijkpact 'Samen Oost'. Het Wijkpact 'Utrecht Oost' wordt in het najaar ondertekend. Ook wordt toegewerkt naar meer samenwerking in het kader van GROZ.

Het is de bedoeling dat de 'Meterkastkaart' ieder jaar wordt geactualiseerd en verspreid.

Twitter @wijkinfopunt
Documenten