Project   

Buurtgezondheid Utrecht Oost

A
Geplaatst op 27 oktober 20, 08:03 uur

In het project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ werken actieve bewoners, ondernemers, wijkpartners en gemeente toe naar een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst met daarin de inhoudelijke en gezamenlijke ambitie en doelen op het gebied van participatie, gezondheid, welzijn en zorg.

Concrete resultaten zijn:

- een gemeenschappelijke taal & duidelijkheid over wie doet wat
- twee verbindende leefstijlactiviteiten
- een implementatieplan over ‘buurtgericht werken’
- een wijkdebat over gezondheid
- een krant Leven in Oost over gezondheid in de meest brede zin
- de inzet van het digitaal platform ‘Oost voor Elkaar’

Het ambitieniveau in Utrecht Oost zal gedurende het project scherper worden en kan variëren van werkafspraken (zoals hierboven) tot resultaatsafspraken met op termijn zelfs de mogelijkheid van een proactief bewonersbod met wijkpartners, een preventiebudget voor minima en/of een wijkpolis. Voorbeelden van laatstgenoemde opties elders in het land zijn er al. Het is aan de partners in de wijk om samen te bepalen (inclusieve en vrijwillige wijksamenwerking) wat de gewenste vervolgstappen of projecten zijn. Met het project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ wordt een begin gemaakt met vergaande samenwerking in de wijk.

Bewoners of ondernemers die meer willen weten over het project zijn elke woensdag welkom bij de open inloop van Oost voor Elkaar van 9.30 tot 12.30 uur, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Twitter @wijkinfopunt