Jannemiek Sonneveld

Onderzoeker Hogeschool Utrecht
Mijn werk en hobbies

Vanuit het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg doe ik onderzoek naar de domein overstijgende samenwerking aan wijkgerichte preventie en het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag.
Op 1 september 2022 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek naar de wijkgerichte samenwerking aan collectieve preventie en gezondheidsbevordering. Mijn actiegerichte onderzoek vindt grotendeels plaats binnen fieldlabs van PREVENT, een overstijgend samenwerkingsprogramma gericht op integrale wijkgerichte preventie. Een van deze fieldlabs is Utrecht Oost. Sinds september 2023 ben ik actief betrokken bij deze mooie wijk en draag is middels actieonderzoek bij aan het versterken van de wijksamenwerking in Utrecht Oost.