Suzette van IJssel

Professional
Wie is Suzette?

Ik heb 25 jaar in Utrecht Oost gewoond en ben een kleine 10 jaar geleden naar Noord-Oost (Votulast) verhuisd. Maar mijn hart ligt nog altijd een beetje in Oost. Samen met mijn collega's heb ik in 2013 een Centrum voor Levensvragen opgericht in Utrecht wat we Zin in Utrecht hebben genoemd. Eens in de maand geven wij in Podium Oost zingevingsbijeenkomsten voor ouderen, onder de naam; 'nooit te oud om te groeien'. Ik doe dat met heel veel plezier. Het is een rijkdom om elkaar rondom wezenlijke thema's te ontmoeten. Om in verbondenheid elke keer weer te mogen ervaren hoe anders we ook zijn.

Mijn werk en hobbies

Ik ben vrijgevestigd geestelijk verzorger. Ooit aan de Universiteit voor Humanistiek gepromoveerd op een onderzoek naar buitenkerkelijke spiritualiteit, met name in het humanistisch geestelijk raadswerk. Daarmee heb ik een hele ruime spirituele achtergrond en spreek vele spirituele of religieuze 'talen'. Dat maakt dat ik met mensen met diverse (on)geloofsopvattingen gesprekken kan voeren over waar het voor hen werkelijk over gaat. Naast mijn werk als geestelijk verzorger werk(te) ik op diverse scholen als juf levensbeschouwing/humanistisch vormingsonderwijs, waaronder op het Stedelijk Gym. Op dit moment filosofeer ik met kleuters op een school in Leusden. Ik ben een gelukkig mens in de zin dat ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken. 

Mijn droom

Ik vind dat we in deze wereld meer aandacht voor geestelijk leven zouden moeten hebben. Geestelijke begeleiding van wieg tot graf, bij wijze van spreken. Teveel mensen zijn vervreemd van hun innerlijke leven en dat komt ook wel door een samenleving die de aandacht daarvoor niet erg stimuleert. Ik heb veel in het onderwijs gewerkt en als we begrip van innerlijk leven even hoog zouden achten als begrip van taal en rekenen, dan kunnen we in mijn ogen betere wereld creeren.