Organisatie

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

Non-profit

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is er voor alle bewoners, professionals en ondernemers in de wijk Utrecht Oost. Voor iedereen met informatievragen over gezondheid, zorg, welzijn, participatie en gemeentezaken in de wijk.


Het punt expliciteert de vragen van bewoners en verbindt deze waar gewenst met andere bewoners, activiteiten, professionals, ondernemers en wijkpartners.


Keuzevrijheid, autonomie en regie staan daarbij centraal, zodat bewoners hun eigen route kunnen bepalen.

Deel dit: