Bericht

GemeenschappelijkWonenDag 2024 en Week van het Wederkerig Wonen

Geplaatst op 7 april 2024, 10:18 uur
Illustration

Al sinds 2009 zetten jaarlijks woongemeenschappen, die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) op de derde zaterdag van mei hun deuren open om meer zichtbaarheid te geven aan gemeenschappelijk wonen in al haar vormen. De laatste jaren doen ook Ecodorpen van het Ecodorpennetwerk (GEN-NL) mee. LaCoTA en ZorgSaamWonen gaan dit jaar de dag oprekken naar een Week van het Wederkerig Wonen door in, en rond die week, diverse nieuwe blogs over het onderwerp te publiceren. De Week van het Wederkerig Wonen loopt van woensdag 15 mei t.m. dinsdag 22 mei. De traditionele GemeenschappelijkWonenDag op zaterdag is uiteraard het hoogtepunt.

Iedereen is welkom
Iedereen is welkom op de GemeenschappelijkWonenDag die dit jaar valt op zaterdag 18 mei. De dag geeft belangstellenden de mogelijkheid een kijkje te nemen in een woongemeenschap. Niet in de laatste plaats zijn ook zeer welkom vertegenwoordigers van gemeenten, politieke partijen en woningcorporaties. Daar valt immers nog veel te winnen als het gaat om het (h)erkennen van de grote toegevoegde waarde dat Wederkerig Wonen op lokaal niveau kan hebben. Er kan ook nog veel verbeteren als het gaat om het faciliteren van (nieuwe) woongemeenschappen.
En uiteraard zijn mensen die overwegen in een gemeenschappelijke woonvorm te gaan wonen zeer welkom. Evenals buurtbewoners, "buurtverbinders" en overige geïnteresseerden.

Met een betere bekendheid ontstaat ook meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe projecten te realiseren. Kijk voor woongemeenschappen die in 2024 meedoen, op de website van de GemeenschappelijkWonenDag. Hoe dichter bij de dag hoe langer de lijst projecten! 

Meer varianten
Sinds 2009 zijn er steeds meer varianten van Gemeenschappelijk Wonen en Wederkerig Wonen bijgekomen. Populair zijn projecten Gestippeld Wonen, Erfdelen en Knarrenhofjes. Relatief nieuw zijn Cirkelgroepen. Cirkelgroepen zijn groepjes buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus om te kijken naar elkaar. Dit draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk en daarnaast doet men vooral ook leuke dingen samen. Bijvoorbeeld samen wandelen, samen hobby’s doen en op gezette tijden elkaar ergens in de buurt ontmoeten.
LaCoTA zet ook virtuele varianten van Wederkerig Wonen in de schijnwerper en andere varianten waarvoor men niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. En verder is LaCoTA bekend van groene varianten zoals meervoudig bewonen van boerderijen.

Community-care
Alle varianten van Gemeenschappelijk Wonen en Wederkerig Wonen dragen bij aan het versterken van persoonlijke netwerken. Die zijn noodzakelijk om langer zelfstandig en comfortabel te kunnen wonen. Het vermindert de druk op de formele zorg en dat is noodzakelijk om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Het draagt ook bij aan meer aandacht voor bijvoorbeeld de groeiende groep zorgbehoevende ouderen, en de groeiende groep mensen met Alzheimer (nu al 300.000).
Als mensen aandacht krijgen binnen hun bestaande netwerk en buurt, is er minder vraag naar professionele zorg.

Landelijk ondersteuning
LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) overlegt met meerdere organisaties om het begrip "Wederkerig Wonen" meer inhoud en bekendheid te geven. Zeker in het kader van Community-care worden deze woonvormen immers steeds belangrijker.
In de aanloop naar de Week van het Wederkerig Wonen en in de week zelf, zullen LaCoTA en ZorgSaamWonen meerdere blogs en nieuwsberichten plaatsen op diverse social media om aandacht te vragen voor de vele varianten van Wederkerig Wonen. En op het platform Deelmee.nl zal in diverse Leernetwerkgroepen gesproken worden over hoe lokale welzijnsorganisaties ondersteuning kunnen geven aan initiatiefgroepen en bestaande groepen. Daarbij wordt ook gekeken hoe welzijnsorganisaties meer ondersteuning kunnen geven aan met name de thema’s Digi-domotica en Zorgcommunicatie omdat nieuwe techniek vaak noodzakelijk is om langer comfortabel en zelfstandig te kunnen blijven wonen.

ZorgSameBuur
Buren en leden van een project Wederkerig wonen kunnen als "ZorgSameBuur" een belangrijke rol vervullen in het kader van Community-care. Je kunt de bekende klusjes voor elkaar doen. En je kunt een buur, familielid, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner o.a. vertrouwd maken met Beeldbellen en Digi-zorg! Veel ondersteuning is eenvoudig digitaal te geven, maar door een bezoekje, en onder het genot van een bakkie koffie, is het vaak net iets gezelliger.

Meer info
Mis niets over Wederkerig Wonen, kijk op onze website 

Deel dit: