Bericht

Petitie LOC aan informateur nieuwe Kabinet; "Nieuw perspectief ouderenzorg"

Geplaatst op 2 december 2023, 10:18 uur
Illustration

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

Ruim 1.500 mensen hebben de afgelopen maanden bijgedragen aan een advies aan de kabinetsinformateur en politieke partijen. Een divers en groot gezelschap cliëntenraadsleden, thuiswonende ouderen en mantelzorgers, medewerkers en bestuurders van organisaties in de ouderenzorg en andere betrokkenen, die zich hard maken voor waardevolle ouderenzorg. Het advies is een initiatief van LOC Waardevolle zorg.

We kunnen het tij keren
Het advies is samengevat in een bondig manifest. Daarin is de kern van het advies te lezen:
Als samenleving kunnen we het tij keren. Maar dan moet het anders. Misschien wel radicaal anders. We zien een toekomst voor ons waarin ouderenzorg om de mens draait. Waarin er een vruchtbare voedingsbodem is voor initiatieven vanuit de samenleving, en burgers en lokale gemeenschappen zelf hun welzijn en zorg ter hand nemen.

Daarbij gesteund en gefaciliteerd, in nauwe samenwerking met woningbouwverenigingen, zorg en welzijnsorganisaties, overheden, onderwijsorganisaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, de technologiesector, het bedrijfsleven. Samenwerking die uitgaat van mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen, en zo leidt tot werkelijk integrale oplossingen. Waarbij ieder mens van waarde is, alle domeinen van het leven tellen en leefgemeenschappen in alle opzichten prettig zijn om in te leven.

Positieve verandering
Zoiets vraagt om een positieve verandering van ons allemaal. Aan zo’n verandering willen we werken. Nu. Het nieuwe kabinet roepen we daarom met klem op ons perspectief op de ouderenzorg van morgen over te nemen en daarnaar te handelen.

Naar de petitie
Ondertekenen kan tot en met 10 december 2023.

Deel de oproep in je netwerk!
LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) heeft deze oproep ondertekend omdat het naadloos aansluit bij ons masterplan voor integrale ondersteuning van Community-Care.
Onderteken zelf ook!

Illustration
 
Deel dit: