Bericht

Ondersteun een buurtgenoot bij opbouwen van een (digitaal) netwerk

Geplaatst op 15 september 2023, 11:11 uur
Illustration

Van 28 september tot en met 4 oktober 2023 is het de Week tegen Eenzaamheid.
Een week waarin gemeenten en welzijnsorganisaties het probleem eenzaamheid aandacht geven. En zeker ook het werk van hun coalities Eén tegen Eenzaamheid in de schijnwerper zetten.
Een goed moment om te kijken wat je zelf als ZorgSameBuur voor een buurtgenoot kunt betekenen.
Mensen die regelmatig sociale contacten hebben, zijn vaker gelukkiger. Daaraan kan iedereen bijdragen. Daarnaast kan ondersteuning door een buurtgenoot de zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten. 

Apps
Het kan niemand ontgaan zijn dat er steeds meer digitale mogelijkheden komen om je netwerk te versterken. En alle professionele zorgverleners, waaronder wijkverpleging, huisartsen en ziekenhuizen moedigen cliënten aan om gebruik te maken van beeldbellen en patiëntenportalen. Huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen) steeds vaker als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak. 

Thuis kan het ook
LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) wil de thema’s zorgzame buurten en Digi-zorg meer zichtbaar maken in blogs en op onze eigen website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren. Onder andere de wijkverpleging en de Patiëntenfederatie Nederland voeren al een poos campagne onder de naam "Thuis kan het ook" om meer aandacht te vragen voor de inzet van sensoralarmering, telebegeleiding en de medicijndispenser. Ook LaCoTA ondersteunt deze campagne. 

Sociale personenalarmering en sensoralarmering zijn een belangrijke basis voor opschaling naar Digi-zorg.
Sociale personenalarmering is daarom bij voorkeur digitaal koppelbaar aan een digitaal platform voor de domeinen welzijn (WMO), wonen (domotica) en zorg (e-healthcommunicatie). Zie als voorbeeld het platform SchermVan/Utrecht-Oost. 
Een zorgzame buurt (zoals Oost voor Elkaar!) bevordert dat zowel traditionele mantelzorgers als ZorgSameBuren voldoende ondersteuning (training) kunnen krijgen om hun inzet behapbaar te houden. Dat kan door samenwerking met andere organisaties, de coalitie Eén tegen Eenzaamheid, een welzijnsorganisatie, of de bibliotheek.

Digi-domoticateam
LaCoTA heeft voor de ondersteuning bij mensen thuis het concept “Digi-domoticateam in de Wijk” ontwikkeld. Domoticavrijwilligers kunnen daardoor gecoördineerd digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie, thuistechnologie (bijvoorbeeld video-deurbel, personenalarmering, elektronisch voordeurslot, dimmen van lampen). Ook moderne zorgcommunicatie op een dedicated communicatieplatform zoals bijvoorbeeld SchermVan. Het gaat daarbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk. Of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.
De rol van buurtbewoners en domoticavrijwilligers zijn een belangrijke pijler in dit concept.

Bibliotheken
Een mooie ontwikkeling is dat steeds meer bibliotheken mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie. LaCoTA hoopt dat bibliotheken ook ondersteuning gaan bieden in het gebruik van domotica en het dienstenaanbod om langer comfortabel te kunnen blijven wonen.

Meer doen
Wat je altijd kunt doen is een buurtgenoot wijzen op het Digi-aanbod (Digi-Vitaler) van de bibliotheek. Digi-Vitaler vind je ook op het platform SchermVan/Utrecht-Oost (onder de button "Oefenen"). Desgewenst kun je ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van een alarmknop.
Of meldt je als vrijwillige Digi-domotica ambassadeur bij Oost voor Elkaar.

Meer inspiratie
Doe je mee aan de Week tegen Eenzaamheid?
ZorgSameBuren
Basis-alarmknop

Illustration
 
Deel dit: