Bericht

Verslag wijkdebat 'Oost ontmoet'

Verslag wijkdebat 'Oost ontmoet'
Illustration
profile picture
Anja van der Aa

Meer buurtontmoetingsplekken in Utrecht Oost, dat was de aanleiding voor het wijkdebat 'Oost ontmoet' op 3 oktober. Ja, er kan en er gebeurt al veel in de wijk: dialoogbankjes in het Wilhelminapark en het Krommerijnpark, een rolstoelvriendelijke picknicktafel, de sociale ontmoetingsplekken in de wijk (Podium Oost, De Wilg, Sterrenzicht, Wilhelminakerk en Aloysiuskerk) organiseren uiteenlopende laagdrempelige activiteiten en sociaal ondernemers starten koffiebars. Maar er is nog meer mogelijk en ook nodig.

Voor ouderen zijn ontmoetingsplekken in de buurt een welkome aanvulling, het liefst in een straal van 400 meter. Zo dichtbij mogelijk dus. Plekken met een neutrale uitstraling, die niet door een groep worden geclaimd en waar je gewoon even kunt zitten en ook naar het toilet kunt gaan. Waar informatie wordt verstrekt, een soort VVV. Zo schetste Irene Edzes, architecte en adviseur bij Vollmer & Partners, tijdens het debat haar beeld van een buurtontmoetingsplek. Elke wijk een zilveren lijn van kleine ontmoetingsplekken, in Den Haag en Groningen wordt hier via Michi-Noeki's aan gewerkt. Daarbij staat voorop het anders inrichten van de publieke ruimte zodat meer spontane en toevallige ontmoetingen ontstaan tussen mensen die elkaar nog niet kennen en misschien iets voor elkaar kunnen gaan betekenen.

De gemeente Utrecht maakt ontmoeten en laagdrempelige activiteiten mogelijk via het Initiatievenfonds en diverse subsidieregelingen. Met doelen als 'zorg voor elkaar', vertelde Joke Brouwer van de gemeente Utrecht.

Bij het realiseren van buurtontmoetingsplekken komt meer kijken, want je hebt met meerdere afdelingen te maken en bewoners willen vroegtijdig meedenken. Als je er een toilet bij wilt hebben dan moet er ook riolering komen en dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met kabels en leidingen onder de grond. En reageren op een plan van is wat anders als zelf invulling en vorm geven aan een plan. Dat laatste leidt tot eigenaarschap.

De aanwezige (aspirant-)raadsleden, Jantine Zwinkels, Fred Dekkers, Ellen Bijsterbosch en Mirthe Biemans, benadrukten enerzijds dat initiatief en eigenaarschap zoveel mogelijk bij bewoners horen te liggen en/of dat de gemeente sterke randvoorwaarden moet scheppen. Conclusie was dat bewoners en gemeente elkaar nodig hebben, in gesprek moeten gaan en samen voor een duurzame oplossing kunnen zorgen.

Momenteel worden er diverse plannen gemaakt voor de wijk. Zo wordt gewerkt aan een herbestemming van de Maliebaan. Daar zouden twee ontmoetingsplekken kunnen komen, werd door een bewoner naar voren gebracht. In de nieuwe plannen moet daarom meteen ook aandacht zijn voor de ondergrondse infrastructuur, anders is straks een toilet (riolering) niet mogelijk. Dat Oost initiatiefrijk is bleek uit de verhalen over een initiatief bij het Gerrit Rietveldhofje door Jacqueline Kool en activiteiten bij De Wilg door Marjon van Alfen. Hierover waren aparte filmpjes gemaakt. Een initiatief gerealiseerd krijgen kan soms lang duren, dat proces mag sneller.

Het wijkdebat sloot af met het voorstel om een prijsvraag te organiseren voor het aanmelden van nieuwe ontmoetingsplekken, vanuit de buurt en door buurtbewoners en eventuele partners. Om samen als bewoners en gemeente met een aantal gewenste plekken en actieve buurten aan de slag te gaan. Hierop werd door alle aanwezigen positief gereageerd. Kortom, er komt een vervolg.

Het wijkdebat is opgenomen door Podium Oost TV. Hier kun je de uitzending terugkijken. Of kijk naar de opnames met initiatiefnemers van Gerrit Rietveldhof en De Wilg.

Het prachtige beeldverslag is gemaakt door bewoonster en kunstenares Brigida Almeida.