Bericht

Vruchtbare eerste Buurtbrainstorm 'Oost voor Elkaar'

Vruchtbare eerste Buurtbrainstorm 'Oost voor Elkaar'
profile picture
Anja van der Aa

Meer ruimte voor vrijblijvende en thematische ontmoetingen en dialogen, een vogelspotclub, buurtmobiel naar de wijk en kunst(enaars) voor meer verbinding in de wijk en tussen buurten. Dat waren de meest opvallende uitkomsten van de eerste Buurtbrainstorm van Oost voor Elkaar. Tien wijkbewoners kwamen af op onze uitnodiging om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe de wijk nog mooier en prettiger kan worden.

Vooral het idee om kunst(enaars) te betrekken bij meer verbinding in de wijk gaf veel energie. Er zijn ook kunstenaars die hiermee in de wijk direct aan de slag willen. Er is meteen een vervolgafspraak gemaakt om samen te werken aan een voorstel voor en vanuit de wijk.

Ook over andersoortige onmoetingen werd tijdens de Buurtbrainstorm nadrukkelijk gesproken. Hierover gaan we verder praten tijdens het eerstvolgende wijkdebat 'Oost ontmoet' op 3 oktober. Dus ook dit thema wordt vervolgd.

Kortom, een vruchtbare opbrengst. Voortaan vindt elke eerste woensdag van de maand de Buurtbrainstorm Oost voor Elkaar plaats. Steeds van 10.00 tot 11.00 uur in de onderwijsruimte van Podium Oost. De eerste volgende brainstorm is op woensdag 6 oktober.