Activiteit
Activiteit

Wijkpact 'Samen Oost'

maandag 25 oktober 2021 , 16:30 - 18:00 uur
Illustration

Het afgelopen jaar hebben bewoners en organisaties op het gebied van welzijn en zorg in Oost toegewerkt naar het Wijkpact 'Samen Oost'. De ondertekening hiervan gaat op maandag 25 oktober plaatsvinden in aanwezigheid van wethouder Maarten van Ooijen.

De vier belangrijkste opgaven die in het Wijkpact 'Samen Oost' worden benoemd zijn:

a) meer sociale cohesie in de buurten van Oost door buurtbewoners te faciliteren met het oog op meer vrijwillige inzet en informele zorg voor elkaar.
b) meer laagdrempelig en preventief werken: het versterken van de signaalfunctie in de buurt en meer proactief werken (achter de voordeur, stimuleren van buurtnetwerken en deelname aan sociale initiatieven en sport- en leefstijlactiviteiten). 
c) meer aandacht voor zelf- en talentontwikkeling zodat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig dagelijks functioneren en naar vermogen bijdragen aan de buurt.
d) meer aandacht voor een gezonde leefstijl en positieve gezondheid (zie bijlage II) bij bewoners, cliënten of patiënten.

De ambitie is dat vraag en aanbod in de wijk beter bij elkaar komen en dat de juiste vraag, ondersteuning of zorg op de juiste plek worden opgepakt door hechte samenwerking.

In het Wijkpact 'Samen Oost' zijn afspraken gemaakt over doelen, waarden, gemeenschappelijke 'instrumenten' en een transparante overlegstructuur. Er is een regiegroep ingesteld en partners organiseren vier keer per jaar bijeenkomsten.

Wil je als partner worden  van het Wijkpact 'Samen Oost'? Dat kan! Mail naar info@oostvoorelkaar.nl en dan ontvang je het Wijkpact 'Samen Oost' en de randvoorwaarden voor deelname.