Te koop aangeboden

Monniken in het moeras

Boeken, tijdschriften > Politiek en maatschappij
Illustration
Beschrijving

Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het Oostbroek bij Utrecht.

Rond 1121 trokken enkele ridders zich terug in het moeras ten oosten van Utrecht, het Oostbroek, om daar een vroom leven als heremiet te gaan leiden. Al spoedig hierna, in 1122, werd het aldus daar ontstane klooster, dat zowel mannen als vrouwen herbergde, begiftigd door niemand minder dan keizerin Mathilde, echtgenote van keizer Hendrik V. Juist in deze periode bezocht de keizer enkele malen Utrecht en vonden daar gebeurtenissen plaats die van grote invloed zouden zijn op de ontwikkeling van de stad Utrecht en haar omgeving.

In deze publicatie wordt het ontstaan en de eerste ontwikkeling van dit klooster – later bekend als de Sint-Laurensabdij en het daarnaast ontstane Vrouwen­klooster in De Bilt – in de context van de genoemde ontwikkelingen geplaatst. Hierbij worden de gebeur­tenissen in en rond Utrecht in deze periode in een nieuw licht gezet en worden de bronnen die er van de begunstiging van de abdij bewaard zijn gebleven opnieuw bekeken.

De publicatie, die is uitgegeven door de auteur in 2011, telt 302 pagina's en is voorzien van illustraties.

De prijs bedraagt € 10,00 (wanneer verzending gewenst is te vermeerderen met € 4,00), over te maken op bankrekeningnummer NL86 INGB 0004 041 432 ten name van C.J.C. Broer,  Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, onder vermelding van Sint-Laurensabdij. U dient er wel voor te zorgen dat op de overschrijving duidelijk uw naam en adres zijn vermeld; handig is die gegevens even apart door te geven (cjcbroer@casema.nl of via telefoonnummer 030-254 19 94).

Na ontvangst van de betaling kunt u het boek ofwel komen afhalen dan wel (al dan niet per post) bezorgd zien worden.

Geplaatst op 18 augustus 2022, 11:44 uur
Deel dit: