Te koop aangeboden

Uitzicht op Oudwijk

Boeken, tijdschriften > Politiek en maatschappij
Illustration
Beschrijving

UITZICHT OP OUDWIJK. 

Bisschoppen, burggraven en het circa 1135 gestichte wereldlijk vrouwenstift in Oudwijk bij Utrecht in de twaalfde en vroege dertiende eeuw

De twaalfde eeuw is een periode geweest waarin zich op politiek-kerkelijk, algemeen maatschappelijk en monastiek vlak aanzienlijke veranderingen voordeden en onderlinge verhoudingen zich sterk hebben gewijzigd. Dat gold voor het bisdom, Sticht en de stad Utrecht en haar omgeving.

In de directe nabijheid van die stad, aan de oostkant ervan, werd in 1135 door de Utrechtse burggravin Mechteld een religieuze vrouwengemeenschap gesticht, die later bekend zou staan als de benedictijner abdij van Sint-Steven in Oudwijk, maar aanvankelijk georganiseerd bleek als wereldlijk stift.

In deze publicatie worden het ontstaan en de eerste ontwikkeling van deze gemeenschap in de context van de genoemde ontwikkelingen geplaatst en haar geschiedenis gevolgd tot ongeveer het midden van de dertiende eeuw, toen het stift werd tot een benedictijner abdij. 

Het boek telt 288 bladzijden en is geïllustreerd. De winkelprijs bedraagt € 24,95.

Het boek is te bestellen door overmaking van € 24,95 op bankrekeningnummer NL86 INGB 0004 0414 32 ten name van C.J.C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, onder vermelding van “Oudwijk”. U dient er wel voor te zorgen dat op de overschrijving duidelijk uw naam en adres zijn vermeld; handig is die gegevens even apart door te geven (cjcbroer@casema.nl of via telefoonnummer 030-254 19 94). www.broerendebruijn.nl

Na ontvangst van de betaling zal Uitzicht op Oudwijk u zo spoedig mogelijk worden toegezonden dan wel bezorgd 

Geplaatst op 16 augustus 2022, 08:44 uur
Deel dit: